Program merytoryczny

Wydarzenia towarzyszące:

  • 13 maja 2021 r. (czwartek), godz. 20:30 – uroczysta kolacja z muzyką taneczną (DJ).* **
  • 14 maja 2021 r. (piątek), godz. 20:30 — uroczysta kolacja z muzyką taneczną (DJ).* **

*Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Finansowanie pochodzi ze środków własnych Organizatora.

**Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za osoby towarzyszące nie są objęte programem wydarzenia i nie podlegają finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Europe. Finansowanie pochodzi ze środków własnych Organizatora.

Copyright © 2019 Evereth. All Rights Reserved.