Program pozamerytoryczny

Wydarzenia towarzyszące:

  • 2 września 2021 r. (czwartek), godz. 21:00 – uroczysta kolacja z muzyką taneczną (DJ).* **
  • 3 września 2021 r. (piątek), godz. 21:00 — uroczysta kolacja z muzyką taneczną (DJ).* **

*Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Finansowanie pochodzi ze środków własnych Organizatora.

**Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za osoby towarzyszące nie są objęte programem wydarzenia i nie podlegają finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Europe. Finansowanie pochodzi ze środków własnych Organizatora.